KEZDŐLAP   BEMUTATKOZÁS   KAPCSOLAT   ONLINE_MEGRENDELÉS   ÁSZF  ÁRAK  KÉPVISELT_CÉGEK   MŰBIZONYLATOK,_MSDS  FINOMVEGYSZEREK   VEGYI_ALAPANYAGOK  SZILIKAGÉL   SERVA  BC-CEMSERVIS 
   

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Szállítás

A megrendelt termékeket a Szkarabeusz Kft. 50 000 Ft nettó rendelésérték felett ország egész területén térítésmentesen házhoz szállítja. Ennél kisebb, illetve Magyarország határán kívüli megrendelés rendelések esetén a megrendelt termékek átvehetők a Szkarabeusz Kft. telephelyén, 7622 Pécs, Verseny u.17, ill. budapesti irodában, 1117 Budapest, Fehérvári út 144. -, illetve előzetes egyeztetés után a szállítás költségeit megrendelő fizeti. A Szkarabeusz Kft. előzetes értesítés alapján jogosult elő,- és részszállításra.

Futárral történő szállítási díjszabás:

3200 Ft+Áfa

Utánvéttel történő szállítás esetén:

4000 Ft+Áfa

Egyedi esetben, terjedelmes csomag, raklapos árú, ettől eltérő lehet, melyet minden esetben egyeztetünk a megrendelővel.

Megrendeléskor csak egyfajta fizetési és szállítási mód van, mivel megrendelések és a partnerek sokszínűsége miatt minden tételt egyedileg fogunk elbírálni. Megrendelésükről egy automata e-mail üzenetet kapnak, melyet kollégáink vissza fognak igazolni szállítási időpont,- ár és fizetési feltételek vonatkozásában. Ezen visszaigazolás tekintendő kereskedelmi ajánlatunknak, melynek elfogadásával az árú diszponálása megkezdődhet.

2. Ajánlattétel

A Szkarabeusz Kft. által adott ajánlatok a mennyiség, ár, minőség valamint szállítási határidő vonatkozásában jelentenek kötelezettséget. Az ajánlatban szereplő határidő elteltével a Szkarabeusz Kft. jogosult az ajánlati feltételek módosítására. Az Általános Szállítási Feltételektől való eltérés csak abban az esetben lehetséges, ha ezt a Szkarabeusz Kft. írásban visszaigazolta.

3. Árak, fizetési feltételek

A Szkarabeusz Kft mindenkori árjegyzéke a telephelyeken történő, 7622 Pécs, Verseny u.17 ill. 1116 Budapest, Fehérvári út 144. átvétellel érvényesek. A Szkarabeusz Kft. fenntartja a kiadott árjegyzék mindenkori megváltoztatásának jogát. A szállítási szerződésben rögzített fizetést a vevő határidőre köteles teljesíteni. Késedelmes fizetés esetén a Ptk.232 par.(1).bek. alapján kamatfizetési kötelezettség keletkezik. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, időtartama pedig a vonatkozó számla esedékessége és az ellenértéknek a Szkarabeusz Kft. számláján való jóváírás dátuma között eltelt naptári napok száma. A késedelmi kamat megfizetésére kiállított kötelezvény esedékessége annak keltétől számított 8 naptári nap. Első vásárlás esetén, ha nem történik külön megállapodás, akkor kizárólag előre fizetés lehetséges.

4. SERVA termékek

A SERVA GmbH hivatalos disztribútoraként a forgalmazzuk a kínálatukban szereplő, mintegy 50.000-féle terméket, katalógus áron, napi árfolyamon (Citibank eladási folyam), 100 Euro feletti megrendelés esetén külön szállítási költség nélkül (kivéve néhány nagyon speciális terméket), mennyiségi, illetve érték korlátozás nélkül, 3-7 napos szállítási határidővel (katalógus termékek kb. 90%-ára).

5. Web alapú online rendelés

A weboldalunkon keresztül történő rendelés esetén a regisztráció feltétele az Általános Szerződési Feltételek elfogadása, a jelszó biztonságos megőrzése a megrendelő feladata. Az általunk használt rendszer nem webáruház. A Szkarabeusz Kft. semmilyen felelősséget nem vállal az e-mail, illetve a hozzá kapcsolódó jelszó illetéktelen   használatáért, és az ebből eredő károkért. A termékek jellegéből adódóan nem lehetséges a termékek cseréje, visszaküldése, csak speciális esetekben. A megrendelés az általunk történt visszaigazolással válik elfogadottá.


6. Reklamáció

Az áru kézhezvétele után a Megrendelő, mennyiségi (ill. hasonló jellegű, pl.: sérült csomagolás, stb.) reklamációval 3 munkanapon belül, minőségi reklamációval 15 napon belül élhet. Amennyiben a fenti határidőn belül nem érkezik reklamáció a Szkarabeusz Kft. az árut elfogadottnak tekinti. Azon termékekkel kapcsolatban, amelyek esetében a reklamációt Szkarabeusz Kft. elfogadottnak tekinti, a kárigény rendezése - egyedi megállapodás alapján - a termék cseréje, visszavásárlása vagy árengedmény lehet. A Szkarabeusz Kft. nem felelős a termékek bármilyen felhasználásából eredő következményi vagy különleges kárért, csak abban az esetben, ha az ilyen kár oka a szállító durva hanyagsága. A Szkarabeusz Kft. nem felelős továbbá a neki nem felróható okból (vis major, pl.: sztrájk, munkabeszüntetések, hatósági intézkedések, akkor is, ha ezek szállító beszállítóinál vagy alvállalkozóinál következnek be) bekövetkező késedelemért, illetve ebből eredő bármilyen egyéb kárért.

7. Jótállás

A Szkarabeusz Kft. termékeit ellenőrzött és garantált forrásokból biztosítja, és a megrendelt anyagokhoz minden esetben minőségi bizonyítványt csatol. A Szkarabeusz Kft. garantálja, hogy termékei megfelelnek az áru mellé csatolt műbizonylatban feltüntetett paramétereknek.

8. Alkalmazott jog

Jelen Általános Szállítási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Vitás kérdések eldöntésére kikötjük a Pécsi Városi Bíróság illetékességét.

Érvényes visszavonásig, felülvizsgálva: 2020. június 01.

 

 

 

Minden jog fenntartva © 2018 Szkarabeusz Kft.